تحقیق و توسعه

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران تعميق فرهنگ تحقيق و توسعه را به عنوان منبع نوآوري و ركن زير بناي فن‌آوري در نظر گرفته و بقاي خود را در گرو افزايش آگاهي كاركنان و درك منزلت ابتكار، نوآوري، خلاقيت و پيشرفت در حوزه فن‌آوري مي‌داند. تداوم توليد، بهبود كيفيت، كاهش ضايعات و افزايش توان رقابتي در سرفصل اهداف مجموعه تحقيق و توسعه این شرکت قرار دارد. آزمايشگاه‌های شركت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران مجهز به دستگاه‌هاي پیشرفته متعددی از جمله كروماتوگرافي گازي (GC)، اسپكترومتري جرمي (GC/MS)، پلاسماي القايي (ICP)، كروماتوگرافي مايع (HPLC)، شناساگرهای نیتروژن و گوگرد، واحدهای پایلوت تحقیقاتی و ... می‌باشند. مجموعه تحقيق و توسعه شركت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران به پشتوانه نيروهاي خلاق و نوآور خود، توان آزمايشگاهي بالا و همكاري نزديك با مراکز تحقیقاتی به دستاوردهاي علمی مهمي در عرصه‌های ملي و بين‌المللي دست يافته است.

Copyright © All Rights Reserved - ICIICLAB