خط مشی ایمنی

جهت‌گیری راهبردی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران بر پایه ارزش‌هایی همچون حفظ سلامت و ایمنی منابع انسانی و حفاظت از محیط زیست بنا گردیده است. این شرکت با برقراری سیستم مدیریت یکپارچه، ارتقای نظام بهداشت حرفه‌ای، كاهش آلاينده‌هاي زيست محيطي، آموزش مستمر كاركنان در جهت افزايش سطح دانش و آگاهي ايشان و ايمن‌سازي محيط كار در راستای نیل به اهداف یاد شده قدم بر می‌دارد.

Copyright © All Rights Reserved - ICIICLAB